Polityka prywatności

image description

Warunki korzystania, przetwarzanie danych osobowych i pliki cookie
Witryna SilesiaOfficeCenter.pl stanowi własność “Fundacji Proventus” S.K.A. i jest przez tę spółkę prowadzona. “Fundacja Proventus” S.K.A. dba o ochronę Twojej prywatności w sieci.

Niniejsze warunki zawierają informacje o tym, w jaki sposób można korzystać z treści zamieszczonych na stronie internetowej, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie pliki cookie są używane na tej stronie internetowej.

 

Prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej
Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych

Wszelkie prawa do treści na stronie, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, klipy wideo, pliki audio należą do “Fundacji Proventus” S.K.A. lub stron trzecich i są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Znaki towarowe i marki mogą być używane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody “Fundacji Proventus” S.K.A.

 

Wykorzystanie treści na stronie internetowej
Witryna i jej zawartość nie mogą być modyfikowane, przekazywane, reprodukowane, publikowane, licencjonowane, przekazywane, sprzedawane lub wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody “Fundacji Proventus” S.K.A..

 

Przetwarzanie danych osobowych
Twoja prywatność jest dla nas ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony podczas przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych (RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, “Fundacji Proventus” S.K.A. jako administrator danych jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji skontaktuj się z “Fundacją Proventus” S.K.A., korzystając z danych kontaktowych wymienionych poniżej.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Termin “dane osobowe” odnosi się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do Ciebie jako osoby fizycznej. Przykładami takich danych są nazwisko, wizerunek, osobisty numer identyfikacyjny, dane kontaktowe, adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub strona trzecia, którą zaangażowaliśmy, podejmujemy względem danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestracja i przechowywanie.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach i nie mogą być później przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele.

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które nam przekazałeś oraz wyłącznie w celu administrowania zapytaniami od Ciebie, a także dostarczania informacji związanych z takimi zapytaniami.

Dane, które zbieramy zgodnie z powyższym, są usuwane, gdy cele przetwarzania ustały.

 

Bezpieczeństwo w celu ochrony danych osobowych
„Fundacja Proventus” S.K.A. chroni Twoje dane osobowe stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w tym celu podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem. „Fundacja Proventus” S.K.A. nie ujawni Twoich danych osobowych stronom trzecim.

 

Twoje prawa i prawo do złożenia skargi
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych masz prawo, w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych, poprawić błędne dane osobowe, zażądać, aby „Fundacja Proventus” S.K.A. przerwała przetwarzanie i usunęła Twoje dane osobowe, zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, skorzystać z prawa do przenoszenia danych, wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody) i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. W takim przypadku prosimy o kontakt z „Fundacją Proventus” S.K.A. poprzez dane kontaktowe podane poniżej. W każdej chwili jesteś również uprawniony do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Kontakt ws. danych osobowych: odo@silesiaofficecenter.pl

„Fundacja Proventus” S.K.A.
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów